Julfesten är bokad på Oleary's Lördagen 11/12

Kl 17-18 Bowling.
Kl 18.00 Mat, hockey, dryck
Anmälan till Hans Öström,
Telefon: +46 (0)70-626 61 50